Радіонівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів

   

Біологія

                                                               

                                                                            Вчитель: Горбачева А.Г.

Тема уроку: Сприйняття звуків. Гігієна слуху.

Мета уроку: Сформувати загальне уявлення про сприйняття звуку;

                      Сформувати поняття гігієна слуху.

                                 План уроку

І Сприйняття звуків.

1. Аналіз чистоти звуку. (висота тону).

Звукові коливання різної чистоти втягують у коливальний процес основну мембрану на всьому протязі неоднаково. Локалізація амплітудного максимума рухомої хвилі на основній мембрані залежить від чистоти звуку. До процесу збудження при дії звуків різної чистоти залучені різні рецептори, клітини спірального центру, органу слуху. Про налаштування окремих нейронів на всіх рівнях слухової системи на певну частоту звуку свідчить наявність у кожного з них частоти – порогової характеристики.

2. Аналіз інтенсивності звуку.

Сила звуку кодується частотою імпульсації та кількості збуджених нейронів. Збільшення кількості збуджених нейронів при дії дедалі більш голосових звуків зумовлено тим, що нейрони слухової системи, відрізняються порогами реакцій. При слабкому стимулі в реакцію залучено невелику кількість нейронів, а при посиленні звуку, дедалі більш додатков.

3. Тональність ( частота звуку).

Людина сприймає звукові коливання з частотою 16 – 20000 Гц. Цей діапазон 10 – 11 октава залежить від віку людини. З роками вона поступово знижується. І старі часто  не чують високих (звуків) тонів.

4. Слухова чутливість.

Мінімальна сила звуку, який чує людина в половині випадків його відтворення, називають абсолютним порогом слухової чутливості. Пороги чутливості залежать від чистоти звуку. В ділянці 1000 – 4000 Гц слух людини максимально чутливим. В цих межах чутний звук, що має незначну енергію. При звуках нижчих за 1000 і вище над 4000 Гц чутливість зменшується. Посилення звуку може викликати неприємне відчуття. Такі звуки є верхньою межою чутливості.

4. Гучність звуку.

Зовнішню гучність звуку відрізняється від його фізичної сили. Відчуття наростання гучності не йде сурово паралельно наростанню інтенсивності звучання. Одиниця гучності звуку є бел, що являє собою десятковий алгоритм відношення діючої інтенсивності звуку до його порогової інтенсивності.

У житті одиниця гучності – децибел (д.б), то 0,1 бела. Диференціальний поріг гучності в середньому діапазоні чутних частот (1000 Гц) складає 0, 59 дб. Максимальний рівень гучності звуку, що викликає больове відчуття 130 – 140 дб над порогом чутливості людини (рок-музика, ревіння реактивного двигуна, призводить до загибелі волоскових рецепторів. І зниження слуху.

5. Адаптація.

Якщо на вухо діє той чи інший звук, то чутливість до нього падає. Ступінь цього зниження чутливості, залежить тривалості, сили і частоти звуку.

ІІ. Часті порушення, функції та захворювання слухової сенсорної системи.

1. Запалення середнього вуха.

2. Катаральне запалення вуха.

3. Приглухуватість (туговухість).

4. Сторонні тіла в слуховому проході.

ІІІ. Домашнє завдання. Вивчити матеріал підручник п. 70. Виконати завд. – роб. Зошит ст.. 88 завдання 4,5,6.