Радіонівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів

   

Дистанційне навчання

Що таке дистанційне навчання? (ДН)
Назва говорить само за себе - навчання на відстані. Це не обов'язково має на увазі сотні кілометрів між викладачем і учнем. Дистанційне навчання - це перш за все відсутність необхідності ходити в який-небудь учбовий заклад в строго наказаний розкладом час, виконувати програму курсу в установленому порядку.

 

Таким чином, дистанційне навчання від традиційних форм відрізняють наступні характерні риси:

 

- Гнучкість. Можливість займатися в зручний для себе час, у зручному місці й темпі. Нерегламентований відрізок часу для освоєння дисципліни.

 

- Охоплення. Одночасний доступ до багатьох джерел навчальної інформації (електронних бібліотек, баз даних, базам знань і т.д.). Спілкування через мережі зв'язку один з одним і з викладачами.


- Технологічність. Використання в освітньому процесі новітніх досягнень інформаційних і телекомунікаційних технологій, що сприяють просуванню людини у світовий постіндустріальний інформаційний простір.


- Соціальна рівноправність. Рівні можливості одержання освіти незалежно від місця проживання, стану здоров'я, елітарності й матеріальній забезпеченості того, кого навчають, (через те, що в більшості випадків одержання освіти в дистанційному режимі обходиться істотно дешевше, ніж традиційними способами).


- Нова роль викладача. ДН розширює й оновлює роль викладача, що повинен координувати пізнавальний процес, постійно вдосконалювати навчальні курси, підвищувати творчу активність і кваліфікацію відповідно до нововведень і інновацій.


     Позитивний вплив робить ДН і на учнів, підвищуючи їх творчий й інтелектуальний потенціал за рахунок самоорганізації, прагнення до знань, уміння взаємодіяти з комп'ютерною технікою. 


     Якість ДН не поступається по якості очній формі одержання освіти, а поліпшується за рахунок залучення до використання в навчальному процесі кращих учбово-методичних видань і контролюючих тестів по темі або інших дисциплінах.