Радіонівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів

   

Фізика

 

Тема: Радіоактивність. Види радіоактивного випромінювання.

Мета: Сфрмувати  знання про радіоактивність та види радіоактивного випромінювання; основні характеристики α- , β- та γ-випромінювання, вміння  самостійно працювати з  науковою  літературою,  прагнення до поповнення знань.

 

                                                Хід уроку.

 

 1. Відповісти письмово на питання. 
  • Яку будову має атом?
  • Як заряджені протни?
  • Що є визначальною характеристикою хімічного елемента?
  • Визначте склад ядра атома срібла 47 Ag108.  
  • Чому дорівнює маса протона?
  • Якими силами утримуються в ядрі протони і нейрони?
 2. Вивчення нового матеріалу.

 

У 1896р. французький вчений Беккерель вивчав післясвічення деяких речовин після опромінення їх сонячними променями і встановив, що солі Урану без опромінення самочинно випромінюють невидимі промені. Цю властивість було названо радіоактивністю, а тіла - радіоактивними. Радіоактивні промені засвічують фотоплівку, проходять крізь непрозорі тіла, іонізують газ.

у 1896р. Марія Склодовська-Кюрі і П'єр Кюрі відкрили радіоактивні Торій, Полоній, Радій і встановили, що всі елементи з 83 - радіоактивні.

Радіоактивні промені вивчав Резерфорд. Пропустивши їх крізь магнітне поле,  він одержав три пучки: α-промені, β-промені і γ-промені:

 α-промені - це позитивно заряджені частинки, які мають заряд, q=2e, затримуються папером. Вимірявши для них відношення m/q, встановили, що це ядра атома Гелію, доведено спектральним аналізом;

 β-промені - це негативно заряджені частинки, проходять крізь тонкий (до декількох міліметрів) алюміній. Визначене відношення заряду до маси цих частинок підтвердило, що це потік електронів з різними швидкостями (до 0,999с);

γ-промені не відхиляються ні в електричному полі, ні в магнітному. 3а дифракцією на кристалах встановлено, що це електромагнітні хвилі довжиною 10-10 – 10-13 м, ще коротші за рентгенівські, і проходять крізь свинець товщиною 16-18 см.

Відбувається перетворення ядер одних атомів у ядра інших, тобто утворення нових хімічних елементів. Так, Радій перетворюється в Радон. Це було доведено спектральним аналізом. Резерфорд узагальнив результати дослідів багатьох учених і прийшов до висновку: "Радіоактитіїсть являє собою самодовільну зміну ядер одних атомів в інші з виділенням енергії і частинок." При цьому виконуються правила зміщення:

 • ZXAZ-2YA-4 + 2Не4 - при α-розпаді утворюється новий хімічний елемент, який зміщується в таблиці Менделеєва на дві клітинки вліво, а маса зменшується на чотири одиниці. 88Ra22686Rn222 + 2Не4
 • ZXAZ+1YA + -1е0 - при β-розпаді утворюється новий елемент, який зміщується в таблиці Менделеєва на одну клітинку вправо, а маса атома майже не змінюється. 90Th23491Pa234 + -1е0
 • При γ-розпаді ядро не змінюється. Це явище супроводжує α­- чи β-розпад.

У 1934р. французькі фізики Ірен і Фредерік Жоліо-Кюрі відкрили штучну радіоактивність (радіоактивність ядер, які є продуктами ядерних реакцій; розпад атомного ядра при влученні в нього елементарної частинки).

Природне радіоактивне опронімення людина отримує з Космосу, від Сонця, з надр Землі; штучне – це результат діяльності людини, в процесі виробництва електроенергії на атомних електростанціях, науково-дислідницькі роботи, використання ядерної зброї тощо.

Природа радіоактивного проміння вказує на те, що його причиною є самочинний розпад атомних ядер радіоактивних елементів. Радіоактивне випромінювання не однорідне, а трикомпонентне. При цьому деякі з ядер випускають тільки альфа­частинки, інші - бета-частинки. Є радіоактивні ядра, які випускають і ті й ті частинки. Більшість ядер одночасно випускає і гамма-промені. У радіоактивних ядер, які утворюються штучно, спостерігаються й інші радіоактивні процеси, наприклад виліт протонів або позитронів. Принципової відмінності між двома видами радіоактивності (природної і штучної) немає. Радіоактивні промені засвічують фотоплівку, проходять крізь непрозорі тіла, іонізують речовину . Про штучні радіоактивні елементи йтиметься пізніше.

Також інформацію можна отримати тут:

 

https://www.youtube.com/watch?v=eCq1JkP4mns

 

https://www.youtube.com/watch?v=T_XXqZSkAoU

 

 

 1. Домашнє завдання.

 

 Вивчити § 35