Радіонівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів

   

Географія

Тема: Географічне положення і особливості природних умов Кримських гір. Природні  області.     Охорона природи Кримських гір.

Мета: Сформувати знання про особливості географічного положення Кримських гір та їх природних умов. Висотна поясність ландшафтів гірського Криму.

Опорні поняття: Гори, гірський хребет, куести, яйли, лаполіт, землетрус, висотна поясність, природні компоненти.

                                     План вивчення нового матеріалу.

1. Географічне положення.

Завдання 1. Нанести на контурну карту пасма Кримської гірської праїни.

 

2. Геологічна будова, рельєф, корисні копалини. Кримські гори мезозойська складчаста споруда альпійського горотворення. Складається з двох ярусів. Нижній складений пісковиками та сланцями, а верхній карбонатними породами. У південній частині Криму зафіксовано окремі магматичні утворення; вулканічна будова Карадаг та інших районів, а також глибині магматичні тіла, які денудація вивела на поверхню (гора Аюдаг).

 

3. Рельєф. Гірська система Криму складається з трьох паралельних пасм: Зовнішнього, Внутрішнього та Головного. Середня висота  Зовнішнього пасма 250 метрів, Внутрішнього 500 метрів. Південні схили обох пасм крутіші за північні. Це зв’язано з розмивом похилих в один бік виступів гірських порід. І носять назву куести.

Південні схили Головного пасма розділені на тектонічні розломи, на яйли – столоподібні масиви зі згладженими вершинами.  Яйли утворюються вапняками, що сприяє утворені карстових форм рельєфу, печер, шахт, улоговин.

 

4. Природні умови та природні ресурси Кримських гір.

Завдання 2. За допомогою тексту підручника та карт атласу заповніть схему: Природні умови ти природні ресурси Кримських гір.


 

5. Висота поясність ландшафтів Кримських гір.

Завдання 3. За допомогою підручника і карт атласу визначить характеристику висотних поясів Кримських гір.

Висотна поясність гірського Криму має свою специфіку. Якщо в Карпатах, наприклад, вище за лісову зону починається субальпійська та альпійська зона (полонина) то в нижчих Кримських горах лісовий пояс обривається степовим поясом, тобто висотна поясність ніби порушується. Явище коли степовий пояс розташований, а не нижче за лісову смугу, притаманне тільки Кримським горам. Крим того, наявні відмінності у складі висотних поясів, південного та північних схилів, зв’язано з кліматичними умовами.

 

6. Закріплення вивченого матеріалу.

  1. Чому Кримські гори є низьким?
  2. Чи можливі землетруси і чому в горах України?
  3. Які висотні пояси сформувалися у Кримських горах?

7. Домашнє завдання:

Опр. п. 34, 35. Підготувати повідомлення: Заповідні території Кримських гір.