Радіонівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів

   

Інформатика

 

ТЕМА. ПОНЯТТЯ ПРЕЗЕНТАЦІЇ. КОМП'ЮТЕРНА ПРЕЗЕНТАЦІЯ, ЇЇ ОБ'ЄКТИ. СЕРЕДОВИЩЕ РЕДАКТОРА ПРЕЗЕНТАЦІЙ. РЕЖИМИ РОБОТИ В СЕРЕДОВИЩІ РЕДАКТОРА ПРЕЗЕНТАЦІЙ

Мета:

отримати поняття презентації, комп'ютерної презентації; ознайо­митися з редактором презентацій, форматами файлів презентацій.

 

Доволі часто виникає потреба у поданні чогось нового: ідей, проектів, продукції, товару. Захід, на якому відбувається таке по­дання, називають презентацією (від англ. presentation — подання, представлення).

Для покращення сприйняття інформації використовують ілю­стративний матеріал. Раніше це були схеми, плакати, таблиці, гра­фіки, діаграми, карти тощо. Мабуть, і зараз багато вчителів нашої школи на уроках використовують ці методи.

З широким розповсюдженням комп’ютерів люди почали ство­рювати спеціальні електронні документи, які містили матеріали рекламного або інформаційного характеру і були підготовлені для показу на екрані комп’ютера. Такі документи називають комп’ютерними презентаціями. Комп’ютерні презентації можна демонструвати на моніторах комп’ютерів, демонстраційних моні­торах великих розмірів, на сенсорних екранах, мультимедійних (інтерактивних) дошках за допомогою мультимедійних проекторів тощо.

Мультимедійні презентації

►► Мультимедійна презентація MS PowerPoint — це варіант пре­зентації, що передбачає наявність матеріалу різного типу: тек­стових даних, графічних об’єктів, схем, діаграм, фото, зобра­жень, аудіо- та відеоматеріалів.

За допомогою презентації можна цікаво розповісти про відпо­чинок або подорож до музею, підготувати рекламний ролик, оголо­шення оформити супровід концерту, доповіді на науковій конфе­ренції або бізнес-нараді. Презентації допомагають краще засвоїти матеріал, що вивчається учнями.

Ви вже знаєте, що існують спеціальні програми для роботи з графікою — графічні редактори. А для створення комп’ютерних презентацій — ... (відповіді учнів) (редактори презентацій).

►► Комп'ютерна презентація — це набір слайдів, пов’язаних пев­ного тематикою.

Можна керувати зміною слайдів на екрані, послідовністю появи на них певних об’єктів.

 

Властивості окремих об'єктів презентації

 

Об’єкт

Властивості об’єкта

Слайд

Тип, розмір, порядковий номер, орієнтація, фон, кольорова схема та ін.

Текстовий напис

Шрифт, розмір, накреслення, видозміна, інтервали, розміщення на слайді та ін.

Графічне зобра­ження (рисунок)

Вид, розмір, кольори, стилі оформлення та ін.

 

  • Як же запустити цю програму?

Натискаємо Пуск —> Усі програми —> Microsoft Office —> Microsoft Office PowerPoint 2007.

Якщо у вас на комп’ютері вже є будь-яка готова презентація

і вам потрібно її відкрити, то треба знайти її (наприклад, у Про­віднику), клацнути по ній двічі мишею. Це також призведе до запуску PowerPoint 2007. При цьому в ньому буде відкрита сама презентація.

Після запуску програми PowerPoint 2007 на екрані відкриється вікно програми. Розглянемо його структуру:

 

Відкривання готової презентації

  • Як ви вже знаєте, щоб відкрити створену презентацію, необ­хідно натиснути кнопку Office, відкриється меню, вибрати пункт  Відкрити. Або використати комбінацію клавіш Ctrl + О.

У нижній частині вікна програми PowerPoint 2007 знаходиться Рядок стану, у якому відображаються номер поточного слайда, їх загальна кількість, використана тема оформлення слайда та мова поточного фрагмента тексту.

Праворуч від Рядка стану розміщені кнопки перемикання ре­жимів роботи з презентацією.

  1. Звичайний
  2. Сортувальник слайдів
  3. Показ слайдів

Режим Звичайний використовується під час створення, редагу­вання, форматування слайдів презентації.

Режим Сортувальника слайдів дає змогу переглянути слай­ди презентації у вигляді ескізів, які відображають картину всієї  презентації. Після завершення створення та редагування слайдів Сортувальник слайдів дозволяє за потреби змінити порядок слай­дів, видалити чи приховати окремі з них або додати нові.

Вибір кнопки Показ слайдів активує демонстрування презента­ції, починаючи з поточного слайда

Розпочати показ презентації також можна, виконавши команду Показ слайдів —> Розпочати показ слайдів (тут вибрати одну з кно­пок — З початку або 3 поточного слайда).

Окрім того, розпочати показ презентації з першого слайда мож­на натисканням клавіші F5 або виконавши команду Вигляд —> —> Режими перегляду презентації —> Показ слайдів. Під час демон­стрування презентації об’єкти презентації можуть з’являтися авто­матично через певний інтервал часу або після клацання мишки, натискання кнопки Пропуск, кнопок керування курсором (залежно від налаштувань).

Припинити показ презентації можна, натиснувши кнопку Esc.

 

Перегляньте презентацію за посиланням: http://www.slideshare.net/StAlKeRoV/5-27-32408189

 

Завдання за підручником §24

Додаткове завдання

Навести приклади, як комп’ютерні презентації можуть стати вам у пригоді в житті.