Радіонівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів

   

Українська література

                                                                                        

Учитель: Левченко С.А.

Записати в зошит:

Класна робота

М. Коцюбинський. Життя й творчість.

 «Дорогою ціною» (скорочено). 
Пригодницький, романтичний сюжет повісті

Завдання 1: ознайомитися з біографією М.Коцюбинського (за підручником).

Завдання 2: словникова робота (записати в зошит визначення повісті):

Повість — чималий за обсягом епічний твір, у якому змальовано широку картину життя кількох персонажів протягом тривалого часу.

Завдання 3 (прочитати): Історична основа повісті «Дорогою ціною».

Михайло Коцюбинський знав історію рідного народу, постійно й наполегливо її вивчав. Йому було відомо, що вся історія України — це літопис боротьби за волю та незалежність.

Письменник оспівує непереможне прагнення народу до волі, його нескореність: «Холоп протестував, холоп тікав на вільні землі, рятуючись, як міг, од панщини, лишаючи на рідній землі все дороге, все миле його серцю».

Експозиція повісті «Дорогою ціною» вказує, що події відбувалися «у тридцятих роках XIX століття».

Початок XIX ст. був дійсно позначений високим піднесенням антикріпосницького руху. Ця боротьба набувала різних форм: спалення садиб поміщиків, фізичної розправи над панами, відмови від роботи, псування знарядь праці. Загроза жорстокої кари змушувала повстанців тікати на Дон та в Причорномор’я. Уряд докладав чималих зусиль, щоб повернути кріпаків їхнім панам. Утікачів чекала кара шпіцрутенами, а тих, хто виживав, відправляли на каторгу в Сибір.

Події, відображені в повісті «Дорогою ціною», відносяться приблизно до 1834–1836 років, коли було ліквідовано Задунайську Січ. У цей період значно посилились переслідування втікачів за Дунай і в Бессарабію. «На вільних землях,— пише М. Коцюбинський,— організовані були на втікачів лови, справжні облави, як на вовка або ведмедя. По всій Бессарабії ганяли дозорці, вистежуючи скрізь по ровах, стогах сіна, комишах, болотяних річок бідних змордованих людей».

Козакам платили за кожну впійману голову. Але селяни все одно тікали туди, де можна було здобути волю або померти. Люди були згодні платити навіть таку дорогу ціну за свою омріяну свободу.

Пригодницький, романтичний сюжет твору

Риси пригодницького сюжету в повісті

Риси романтичного 
(психологічного) сюжету

Невелика експозиція, у якій окреслюється історична атмосфера часу.

Динамічність розгортання подій.

Велика кількість пригод, несподіваних поворотів сюжету.

Прийом переодягання (Соломія переодягається в парубка).

Пригоди й несподіванки під час подорожі: переховування біля переправи через Дунай, у плавнях, зустріч пораненого Остапа з вовком, екзотична сім’я циган.

Несподівана кінцівка: загибель Соломії й виживання Остапа, незважаючи на поранення та пізніші випробування, про що дізнаємося з епілогу

Боротьба за своє кохання — основний мотив поведінки Соломії.

Жіночність і мужність, винахідливість і рішучість головної героїні.

Пейзаж як засіб відтворення переживань героїв.

Зображення внутрішнього стану під час двобою Остапа з вовком

 

4)   Художні засоби, використані в повісті.

Назва художнього засобу

Приклад із тексту твору

Роль у творі

Епітети

цигани убогі

халупи низенькі

криві, зліплені з глини, всередині чорні, задимлені

шибки занехаяні

шкапа — маленька, худа, облізла

Виконує функцію оцінки

 

Постійні епітети

Дунай широкий, край рідний, кінь вороний, очі карі, брови чорні, товариш вірний, світ красивий, доля лиха

Надають тексту національного колориту, підкреслюють епічність подій, що відбуваються, розширюють часовий простір, говорять про наступність поколінь і їх мрій та прагнень

Порівняння

«Ніч тяглася довго, безконечно, як смерть» «Було темно, як у льоху»

Створюють яскраву картину душевного стану героїв, місця подій

Уособлення (персоніфікація)

могутня течія Дунаю «бере її в свої обійми, а чорна глибочінь тягне за ноги» «Душа рветься до сонця, а тіло тягне до себе чорна безодня. Вона охоплює його залізом, обвішує камінням, обхоплює холодними руками...»

Надає трагізму події, характеризує її невідворотність

 

Мова твору

У творі багато риторичних окличних речень та вигуків, синонімів, слів іншомовного походження, що їх уживає автор, зображуючи представників інших націй. Є приклади алегорії (український народ — тур), асонансу (Тихо пливе блакитними річками льон) тощо.

У тексті багато приказок, прислів’їв, особливо в мові Івана: «Не їла душа часнику, не буде й смердіть», «Дати куку в руку», «Живий живе й гадає». Вони підкреслюють ментальні риси характеру персонажа: оптимізм українського народу, його почуття гумору та мудрість.

Запишіть у зошит:

тема твору: втеча молодих героїв твору, Остапа й Соломії, до Туреччини з метою здобути свободу від кріпацького свавілля.

Конфлікт повісті

Конфлікт ― гостре зіткнення характерів та обставин, поглядів і принципів

життя, покладене в основу дії; зіткнення між героями, героєм і суспільством або внутрішня боротьба із самим собою. Розвиток конфлікту дає рух сюжетній дії.

            ― Який конфлікт покладено в основу твору?

(Конфлікт між героєм і суспільством)

            ― Які події минулого породили в душі Остапа конфлікт?

(Конфлікт у душі героя зумовили розповіді дідуся про козацьку вольницю, панська сваволя і рішення пана одружити Остапову кохану, Соломію, зі своїм хорунжим)

Домашнє завдання: прочитати повість М.Коцюбинського «Дорогою ціною», розкрити тему кохання Остапа та Соломії.