Радіонівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів

   

Українська мова

  

Учитель: Левченко С.А.

 

Тема: Прикметник. Ступені порівняння прикметників. Синонімія їх форм

 

ХІД УРОКУ:

І. Слайд № 1

 

ІІ. Слайд № 2 Інтерактивна гра «Передбачення»

 

          І

             ІІ

              ІІІ

      білий

         біліший

        найбіліший

     гарний       

         кращий

      якнайкращий

    уважний

     більш уважний   

   найменш уважний    

 

 

Я пропоную вам інтерактивну гру «Передбачення». Прочитайте слова, записані в три колонки і спробуйте передбачити тему уроку

 

Тепер, будь ласка, відкрийте зошити і запишіть у них:

Слайд №3

 Сімнадцяте березня

Класна робота

Прикметник. Ступені порівняння прикметників.

Синонімія їх форм

ІІІ. Мотивація навчальної діяльності школярів

Слайд № 4  Тема «Прикметник» не є для вас новою. У попередніх класах ви вже вивчили граматичні ознаки та синтаксичну роль цієї частини мови.

Сьогодні ми з вами повинні навчитися правильно використовувати ступені порівняння прикметників відповідно до ситуації мовлення з точки зору стилістики. Адже неправильно вжиті форми ступенів порівняння прикметників становлять велику групу граматичних помилок як в усному, так і в писемному мовленні.

 

ІV. Актуалізація опорних знань

Перш ніж перейти до теми нашого уроку, давайте з вами пригадаємо, що нам відомо про прикметник з попередніх класів.

 

1. Пропоную вам гру «Лінгвістичний феєрверк». Перед вами на слайді речення, елементи якого розташовано в довільному порядку, хаотично, за принципом вибуху. Ви повинні відновити речення у первісному вигляді, по можливості – якнайточніше.

 

Слайд № 5 Прикметник – це, частина, ознаку, відповідає, самостійна, мови, яка, передає, предмета, і, чий, питання, на, який

 

Слайд № 6 Прикметники, усі, групи, три, якісні, української, поділяються, на, відносні, присвійні, та, мови.

 

Слайд № 7 Мають, якісні, ступені, прикметники, порівняння.

 

Якісні прикметники мають ступені порівняння.

 

А тепер запишіть у зошити в три колонки якісні, відносні та присвійні прикметники, які розміщено на слайді.

 

Слайд № 8 Гарячий борщ, Наталчина хустка, полотняна сорочка, Шевченків «Кобзар», золоті прикраси, золоті руки

 

V. Сприйняття й засвоєння учнями навчального матеріалу

Слайд № 9 1. Давайте з вами розглянемо таблицю на картках  і пригадаємо, які існують ступені порівняння

Ступені порівняння прикметників

Звичайний

ступінь

               Вищий ступінь

                          Найвищий ступінь

Проста форма

Складена форма

Проста форма

Складна форма

Складена форма

Нульовий

Основа прикметника звичайного ступеня + суфікси –іш-, -ш-

Прикметник звичайного ступеня + слова більш, менш

Основа простої форми прикметника вищого ступеня + префікс най

Проста форма найвищого ступеня + префікси як, що

Прикметник звичайного ступеня + слова найбільш, найменш

веселий

Весел+іш-ий

Більш веселий

найвеселіший

якнайвеселіший

Найбільш веселий

 

2. Бесіда з учнями

- Пригадайте, будь ласка, чи всі прикметники утворюють ступені порівняння так, як показано в таблиці?

 

Прикметники хороший, гарний, поганий, великий, малий утворюють ступені порівняння від інших основ

 

Запишіть в зошити:

Хороший – кращий

гарний – кращий

поганий – гірший

великий – більший

малий – менший

 

- Чи всі якісні прикметники мають ступені порівняння?

 

Слайд № 10 Зверніть увагу:

Не мають ступенів порівняння якісні прикметники, які називають:

а) абсолютні ознаки (мертвий, босий, лисий);

б) масті коней (вороний, чалий, гнідий);

в) кольори, утворені від назв предметів (бузковий – від бузок, бордовий – від бордо (вино));

г) складні назви кольорів і смаків (світло-зелений, гірко-солоний);

д) прикметники, які виражають міру ознаки певними префіксами і суфіксами (премудрий, холоднуватий)

 

3. Завдання в зошитах:

Слайд № 11 1. Утворити всі можливі форми вищого ступеня від поданих нижче прикметників

Зелений, тугий, тонкий, живий

 

Слайд № 12 2. Утворити всі можливі форми найвищого ступеня від поданих нижче прикметників

Темно-синій, розумний, солодкий, твердий

 

4. Зверніть увагу на фонетичні зміни, які можуть відбуватися при утворенні ступенів порівняння прикметників

Слайд № 13 Запишіть в зошити:

зьк, жк, г + ш = жч

близький – ближчий

тяжкий – тяжчий

дорогий – дорожчий

 

Слайд № 14 с, ст + ш = щ

високий – вищий

товстий – товщий

 

Слайд № 15 5. Зараз давайте попрацюємо усно: поставте виділені прикметники в найвищому ступені порівняння (доберіть різні варіанти)

1)(Низька) середньомісячна температура повітря в Феодосії в січні (0,9 °С), (висока)–в липні (24,3°С).

2) Хмарність у нашому місті порівняно невелика: (маленька) вона в серпні, (велика) – в грудні.

3) Навіть у (холодний) місяці року – лютому – середня температура повітря часто з позначкою «плюс».

Слайд № 16 . Прочитати текст

Феодосія – найчарівніше місто в світі. Воно потопає в зелені. Морсад, або Матроський сад – один з найбільш старих міських парків, розташовано на місці невільничого ринку османських часів. Неподалік від нього - Ювілейний парк з генуезькою вежею св. Костянтина, фонтаном Айвазовського, вічним вогнем, меморіальним комплексом героїв Великої Вітчизняної війни, фонтаном Доброму Генію. Найбільшим у Феодосії є Комсомольський парк.

Наше місто має велику кількість культурних пам'яток. Серед них Національна картинна галерея імені І.К. Айвазовського, де міститься найбільш значна в світі колекція творів великого художника – 417 робіт. Краєзнавчий музей, який було відкрито 1811 року, є найстарішим провінційним музеєм Російської імперії. Не меншого культурного значення набули в наші дні літературно-меморіальний музей Олександра Грина, народний музей скульптора Віри Мухіної, музеї дельтапланеризму та грошей.

 

- Ще раз перегляньте текст на слайді. Випишіть з нього прикметники, які мають ступені порівняння, і доберіть до них синонімічні форми

 

Слайд № 17

7. Перекладіть усно українською мовою наступний текст. Порівняйте правопис вищого ступеня порівняння прикметників у російській та українській мовах

Город Кефе (так турки называли Кафу) в Османский период стал одним из самых главных турецких портов на Черном море. Здесь находился крупнейший в Северном Причерноморье невольничий рынок.

 

Зверніть увагу на те, що в російській мові використовується слово самий.

В усному мовленні учні нерідко поєднують форму найвищого ступеня прикметника зі словом самий (самий найхоробріший, самий найбільший), що є стилістично небажаним.

 У теле- і радіопередачах, та й навіть у художній літературі, інколи вживається словосполучення, яке виражає найвищий ступінь ознаки і складається зі слова самий плюс якісний прикметник у звичайній формі (самий вродливий, самий серйозний, самий дешевий, самий великий). Це в сучасній українській літературній мові теж суперечить нормі.

 

Слайд № 18. 8. Відредагуйте речення

Щоб вам було цікавіше, я дібрала вам речення з творів учнів. Спробуйте знайти в них стилістичні помилки та виправити їх.

 

1) На найвеликішій частині Лисої гори в шістдесяті роки минулого століття було висаджено сосни.

2) Район Челноки вважається самим вітряним в Феодосії.

3) Із появою залізничного транспорту Феодосію починають відвідувати представники найзаможних торгових прізвищ Російської імперії.

4) Центральна міська бібліотека імені О. Грина – найбільш більше книжкове зібрання міста, засноване 1897 року.

 

VІ. Закріплення матеріалу

- Які ступені порівняння прикметників ви знаєте?

- Які форми вони мають?

- Як утворюються?

- Навести приклади

Слайд №20

- Ви помітили, що сьогодні на уроці всі наші завдання були об'єднані темою … «Феодосія».  Домашнє завдання також буде пов'язане з цією темою.

 

Д/з: 1 – 5 балів: вивчити матеріал таблиці «Ступені порівняння прикметників», записи в зошитах; утворити всі можливі форми ступенів порівняння від прикметників здоровий, теплий, рідний, чорний, чудовий, гарячий, улюблений.

6 – 12 балів: скласти твір-мініатюру на тему «Феодосія – місто найзаповітніших мрій», використовуючи різні форми ступенів порівняння поданих прикметників