Радіонівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів

   

Українська мова

 

СКЛАДНІ РЕЧЕННЯ З РІЗНИМИ ВИДАМИ ЗВ’ЯЗКУ

Мета: поглибити в учнів поняття про складне речення з різними видами зв’язку, основні ознаки і структуру їх; розвивати вміння визначати вид складних синтаксичних конструкцій, складати лінійні й рівневі схеми; формувати творчі вміння моделювати, відновлювати

й конструювати складні синтаксичні конструкції відповідно до комунікативного завдання; за допомогою мовленнєво-комунікативного дидактичного матеріалу сприяти осмисленню учнями синтаксичного багатства художнього поетичного й прозового мовлення.

Внутрішньопредметні зв’язки:

Лексикологія і фразеологія: засвоєння крилатих висловів (афоризмів) у формі складних речень з різними видами зв’язку.

Культура мовлення і стилістика: інтонація складних речень з різними видами зв’язку.

Текст (риторичний аспект): складні речення з різними видами зв’язку в текстах художнього стилю.

Міжпредметні зв’язки: використання складних синтаксичних конструкцій у художніх описах (література).

Тип уроку: урок формування практичних умінь і навичок.

ХІД УРОКУ

Дослідження-характеристика

      Виразно прочитати вірш Миколи Карпенка. Дослідити синтаксичну організацію поетичного твору. Накреслити рівневі схеми складних синтаксичних конструкцій.

* * *

Років тягар ляга мені на плечі,

Мій полудень зі мною вже на «ти»,

І все частіш повторюю, до речі:

Життя прожить — не поле перейти.

А молодість, хоча вона й далеко,

На крилах раптом думу принесе:

Бува, і поле перейти нелегко,

Якщо воно прострілюється все...

·         Який зв’язок частин характерний ужитим у вірші складним реченням?

·         Визначити тип підрядних частин у другій синтаксичній конструкції.

ІV. Виконання системи проблемно-пошукових завдань

Кодовий диктант (взаємоперевірка)

·         Проаналізувати структуру складних речень з різними видами зв’язку. Цифрами позначити вид їх: 1 — складні синтаксичні конструкції з безсполучниковим і сурядним зв’язком; 2 — складні синтаксичні конструкції з безсполучниковим і підрядним зв’язком; 3 — складні синтаксичні конструкції з сурядним і підрядним зв’язком.

1. По вечері гості примощуються, де кому вигідніше, а господар виймає книжку, і починається лектура... 2. Хо збирає всю свою потугу: проймаючим холодом віє борода його, чудодійна сила, мов хмари ті, насуває найстрашніші картини перед очі лектора, а лектор наче не помічає сього. 3. Ураз Хо помічає, що від погляду того діються з ним незвичайні речі: з бороди вже не віє проймаючий холод, вона тратить свою чудодійну силу, тіло його меншає, легшає, немов частина його парою взялася або порохом розсипалася. 4. Хо підійшов до села, і перша хата, яка кинулася йому у вічі, була шпиталь, місце страждання і заразом боротьби з тим стражданням. 5. Тихо було, мертво, але Хо не помічав сього: він сидів, замислившись. 6. То не віл був у ярмі, звичайний господарський віл, якого паша й спочинок могли зробити щасливим: ярмо було накоалене на шию дикому турові, загнаному, знесиленому, але овіяному ще степовим вітром 7. Скрізь тепер весело, ясно, світ божий скидається на рай, а білява панночка із смутними очима сумує (З тв. М. Коцюбинського).

Ключ. 1 — 2, 7. 2 — 3, 5, 6. 3 — 1, 4.

·         Схарактеризувати засоби зв’язку в складних синтаксичних конструкціях: визначити вид сполучників (сурядний чи підрядний), синтаксичну роль сполучних слів і спосіб морфологічного вираження їх (частину мови).

·         З’ясувати, зі скількох частин складаються складні синтаксичні конструкції. Назвати спочатку речення з трьома частинами, потім — з чотирма й шістьома.

Ключ. З трьох частин складаються 4–7 складні речення. З чотирьох частин складаються 1–2 складні речення. З шістьох частин складається 3 складне речення.

Дослідження-моделювання

·         Змоделювати й записати афоризми, поєднавши частини їх з правого й лівого стовпчиків. Довести, що вислови сформульовано у формі складних синтаксичних конструкцій. Визначити вид їх.

 

    1. Я зробив усе, що зміг;

    2. Хто шукає — знаходить,

   3. Утрачаючи все, не забудь зберегти    добре ім’я;

  4. Ти не вважай, що з-під хвилі спокійної    дно проглядає;

    5. Поки щасливо живеш, то й рахунку не      матимеш друзям,

   6. Коли будеш у Римі, живи римським    звичаєм;

     ...а хто стукає — відчинять йому.

    ...якщо його втратиш, потім будеш ніщо.  

    ...хто може, хай зробить краще.

    ...коли будеш в іншому місці, живи, як там    живуть.

    ...а спохмурніє твій день — бути самотнім    тобі.

    ...там, де спокійна вода,— може, найбільша    глибінь (Зі словника афоризмів).

·         Указати на засоби зв’язку у відновлених синтаксичних конструкціях. Накреслити лінійні схеми.

Дослідження-відновлення

·         Відновити складні синтаксичні конструкції, розташувавши частини їх у відповідній послідовності. Розставити потрібні розділові знаки. Пояснити вживання їх.

1. Коли народилася ця по-дитячому наївна істота. Ви тільки уявіть собі. Художниці було майже сімдесят років (М. Шинкарук). 2. Щоб сад навколо палацу перетворився на парк. Григорій Тарнавський був закоханий у Качанівку. Він подбав (В. Панченко). 3. Дисципліна вимагає засвоєння й виконання правил культури поведінки. Існує така взаємозалежність. А в культурі поведінки знаходять свій вияв конкретні вимоги дисципліни (А. Коваль). 4. Розгорніть будь-яку художню книжку. Як неохоче фразеологічні синоніми спілкуються з позитивними героями, але звиваються коло негативних. І ви побачите (В. Ужченко). 5. На Івана Купала дівчата ворожать на воді, пускаючи вінки іноді зі свічкою. Вогонь дуже часто виступає в поєднанні з водою. Щоб дізнатися про свою подальшу долю (В. Завадська).

·         Визначити вид складних речень з різними видами зв’язку. Накреслити рівневі схеми їх.

V. Підсумок уроку

 

VІ. Домашнє завдання: параграф 27, впр.304, 302, 301, 305.

·         Виписати з художньої літератури 4–5 складних синтаксичних конструкцій. Схарактеризувати засоби зв’язку в них. Накреслити лінійні й рівневі схеми.