Радіонівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів

   

Музика


Тема уроку: "Композиція музичного твору. Форми в музиці. Сонатна форма".

Мета уроку: попереднє узагальнення матеріалу теми семестру «Композиція музичного твору», перевірка знань учнів з теми "Композиція музичного твору. Форми в музиці. Сонатна форма".
Музичний матеріал уроку:

Г.Струве "Шкільний корабель" – виконання

Е.Гріг Соната для фортепіано і віолончелі – слухання

О.Осадчий «Стоїть тополя» - виконання

М.Глінка Увертюра до опери «Руслан і Людмила» - слухання

А.Пашкевич "Синові" - виконання
Хід уроку

Дати відповідь: «так» чи «ні».
1. Оперу "Руслан і Людмила" написав Едвард Гріг.
2. У сонатній формі 5 частин, 3 - обов'язкові і 2 – додаткові.
3. Сонатна форма будується в такий спосіб: Вступ Розробка Експозиція Кода Реприза.
4. Увертюра до опери "Руслан і Людмила" написана в сонатній формі.
5. Кода в перекладі з італійської означає "хвіст".
6. Камерна музика - це інструментальна чи вокальна музика, призначена для виконання у великому приміщенні.
7. Увертюра "Егмонт" написана у формі рондо.
8. Людвіг ван Бетховен - це німецький композитор.

9. Опера "Руслан і Людмила" написана по одноіменній поемі О.С.Пушкіна.
10. Фуга - це багатоголосний гомофонічний твір.

Вставте пропущені букви в наступних музичних термінах. За кожне правильно написане слово отримує 1 ноту.

1. Э...спозиція.

2. Р...приза.

3. Б...тхов...н.

4. В...олончель.

5. С...натна форма.

6. Ронд...

7. Кам...рна музика.

8. Э...вард Гріг.

9. Эгм...нт.

10. Форт...піано.

11. Ув...ртюра.

12. Драм...тургія.

13. П...б...чна партія.

14. Голо...на партія.

15. Ко...а.

Правильна відповідь: Форма, яка складається з експозиції, розробки і репризи, називається сонатною формою.

 

Завдання: вивчити пісню

 

Стоїть тополя

 

 

Музика: Олександр Осадчий           Слова: Вадим Крищенко

 

Стоїть тополя, наче доля,

Яка вросла у родовід,

Гілками синє небо коле,

Збирає горлицю в політ.

Стоїть тополя на роздоллі,

Легенда памяті жива

І листям промовля поволі

Святі Шевченкові слова.

 

Приспів:

Тополя, тополя, глибоке коріння,

Політ журавлинний її верховіть.

Тополя, тополя, задума осіння

В очах мого серця, як матір стоїть.

 

Стоїть тополя, день світає

В її потрісканій корі.

Стоїть одненька, виглядає

Свох синів з крутих далів.

Стоїть тополя, не старіє,

Її обходить часу мить

І я втішаюсь, і радію,

Що корінь з нею в нас один.

 

Приспів. (2)

 

В очах мого серця, як матір стоїть!..