Радіонівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів

   

Українська мова

                                                                                                    
                                                                                                   Учитель: Левченко С.А.
                                    Тема. Усний твір-опис предмета за картиною
І. Записати в зошит дату:
Класна робота
ІІ. Усно дайте відповіді на запитання:
• Сформулюйте лексичне значення слова МИСТЕЦТВО. Які ви знаєте види мистецтва? (Підказка: мистецтво – відображення дійсності за допомогою образів).
• Яке слово відповідає такому лексичному значенню: вид образотворчого мистецтва, що зображує фарбами предмети і явища реальної дійсності?
• Як називається людина, що творить живописні полотна?
• Що зображують художники на своїх картинах?
ІІІ. Виконайте у зошиті тестове завдання. Щоб дізнатися, як називаються художники відповідно до те¬матики своїх робіт, поєднайте слова і словосполучення двох колонок.
1 пейзажист                           А малює природу
2 портрети                            Б пише картини воєнної тематики
3 баталіст                              В малює тварин
4 анімаліст                             Г зображує зовнішність лю¬дини
Міні-вернісаж. Запрошую вас на вернісаж, тобто відкриття художньої виставки.

        

Запитання (усно):
• що зображено на цих картинах? (Фрукти, квіти, посуд.)
• який жанр живопису представлено на нашому вернісажі?
Словникова робота. Записати в зошит визначення:
     Натюрморт - жанр образотворчого мис¬тецтва, який характеризується зображенням неживої природи: квітів, плодів, предметів побуту тощо.
    ІІІ. Запишіть у зошит тему уроку:
Усний твір-опис предмета за картиною
Ознайомитись і запам’ятати: Серед натюрмортів особливо вирізня-ються кольоровою гамою полотна самобутньої української художниці Катерини Білокур. Послухайте розповідь про цю дивовижної душі людину.
1. Катерина Білокур не мала спеціальної освіти, однак її твори високо оцінили художники світового рівня, зокрема Пабло Пікассо.
2. Малювання стало основою життя народної художниці, заради нього вона пожертвувала особистим щастям.
3. Три картини Білокур («Берізка», «Цар-колос» і «Рідне поле») експоновано на міжнародній виставці в Парижі.
Цар-колос (1949)                                    Колгоспне поле (1948-1949)

        

 

4. Картини  писала здебільшого олійними фарбами. В основному зображувала квіти.
5. Найбільше робіт Катерини Білокур зберігається в Київському державному музеї декоративно-прикладного мистецтва.
Бесіда за картиною. Розгляньте уважно картину «Сніданок» (1950).


Розкажіть про свої перші враження від неї. Що зображено на полотні? Оперуйте поняттями передній (перший) план (найближче стосовно глядача зображення), задній (другий) план (найвіддаленіше стосовно глядача зобра¬ження). Запам’ятайте, що картину худож¬ники не малюють, а пишуть.
 Доведіть, що «Сніданок» - це натюрморт.
• Чому картина називається «Сніданок»?
• Чий це сніданок?
• Який він? (Це щоденний сніданок сільського трударя: хліб, овочі, молоко у глечику.)
 Доведіть, що люди, які сядуть за стіл, духовно багаті і шляхетні.
♦ 3 відповідей на запитання бесіди створіть висловлення за поданим планом.
Орієнтовний план художнього опису.
1.Загальна характеристика предмета.
2.Перше враження від побаченого.
3.Опис окремих ознак предмета, які під¬тверджують загальну його характеристику, роз¬кривають перше враження.
4.Ставлення до того, що описується.
Усно дайте відповіді на запитання:
• Що із зображеного на картині ваш погляд вихопив одразу? Чому?
♦ Опишіть хлібину. Яка вона за фор¬мою? З якого борошна випечена? Чому ви так вирішили?
• Яка скоринка у хлібини?
• Яким є хліб на дотик?
• Чи може художник зобразити смак і запах на картині?
• Якою є скатертина?
• У народі хліб порівнюють із сонцем. Чи можемо застосувати таке порівняння до зображеної на картині паляниці?
• Яке враження залишається після докладного розгляду картини?
Синонімічна хвилинка. Доберіть і запишіть сино¬німи до слів картина, хліб, окраєць, духмяний, орнамент.
Самостійна робота над усним описом картини «Сніданок»
Орієнтовний учнівський твір(зразок):
На картині Катерини Білокур «Сніданок» ми бачимо накритий дбайливими руками стіл, за яким ось-ось збереться селянська родина. Художниця зобразила звичайну їжу людини-трудівника, але зробила це з великою теплотою й майстерністю.
На столі парує зварена картопля в полив’яній мисці, червонобока редиска сусідиться з пружними зеленими огірочками на симпатичній тарілочці, бокастий візерунчатий глечик поважно розмістився на другому плані картини поряд із невеликим кухликом. А ще букет півоній в обіймах зелених листочків. Без квітів важко уявити роботу Катерини Білокур.
Та найбільше мене вразила кругла, мов сонце, хлібина на білій з блакитнуватим відтінком скатертині, згорнутій у м’які складки. Здається, що паляницю щойно вийняли з печі. Це враження посилює відрізаний окраєць - шорстка золотиста скоринка зовні й пухкенька м’якушка зсередини. Здається, досить злегка натиснути пальцем - і хлібина піддасться, вигнеться, а потім знову набере свою форму. Спечений буханець із житнього борошна. Ска¬тертина ще більше підкреслює темний колір хліба, створює відповідний контраст. А ще вона засвідчує шанобливе ставлення селян до хліба як до найбільшої святині. Тому його не можна класти на незастелений стіл.
За допомогою фарб не вдається передати смаку й запаху житнього хліба, але майстерність художниці дає мені змогу відчути неповторний духмяний аромат паляниці. А ще хочеться ніж¬но провести рукою по шорсткуватій поверхні хлібини й скуштувати житнього окрайця.
Підсумок:
♦ Закінчіть речення:
Я навчився ....
Мене зацікавило ...
Я зрозумів ....
Домашнє завдання. На в и б і р. 1. Описати усно або письмово один із предметів, зображених на картині «Сніданок».

2. Висловити враження про картину (усно), поєднавши у творі розповідь, опис і роздум.

 

 

                                                                                      

Учитель: Левченко С.А.

Тема:  Антоніми

ХІД УРОКУ

Учитель:


Сьогодні у нас незвичайний урок.

До світу фантазії зробимо крок.

А з творчістю ми зустрічались не раз,      

І знову вона завітає до нас.

Це час міркувань, наполегливий час.

Цікаві завдання чекають на нас.

Запишіть у зошит:

Класна робота

Антоніми

Виконайте письмово завдання: до поданих слів доберіть протилежні за значенням. Підкресліть перші літери у дібраних слів. Яке вийшло слово?

Пасивний – …

день – …

голосно – …

песиміст – …

вчений – …

колективний – …

багато – …


     (Повинно бути слово - антонім)

 Прочитайте загадки, відгадайте їх. У кожній із загадок знайдіть слова,  протилежні за змістом. Як такі слова називаються  (усно)

1. Біле поле, чорне насіння, хто його сіє, той розуміє. 2. Вночі спить на землі, а вранці тікає. 3. Сильніша сонця, слабіша вітру, ніг не має, а йде, очей не має, а плаче. 4. Складеш — клин, розкла­деш — гриб. 5. Як живе — лежить, як помре — побіжить.

Відгадки. 1. Книжка. 2. Роса. 3. Хмара. 4. Парасолька. 5. Сніг.

Робота з підручником:

Опрацювання теоретичного матеріалу  підручника (стор. 232)

 Виконання вправ на закріплення:

1. Робота з підручником : виконання вправ 505,  508 письмово.

2. Прочитайте прислів'я. Замість крапок вставте потрібні слова-антоніми й запишіть.

1) Занедбаєш науку в ... , пожалкуєш в старості. 2) Руки білі, а сумління .... 3) Радість красить, а ... палить. 4) Де ба­гато слів, там ... діла. 5) Добрий горщик, та ... борщик. 6) Літо збирає, а ... з'їдає.

3. Перекладіть українською мовою і запишіть словосполучення. Яке значення слова свіжий у поданих словосполученнях? Замініть це слово синонімом і доберіть до кожного антонім.

Свежая газета      

Свежая рубашка    

Свежий хлеб          

Свежее лицо        

4. Розгадування кросворда

Завдання : вписати у клітинки слова, протилежні за змістом.

У виділеному вертикальному стовпчику прочитати ім'я другого брата.

 

1.Мало (Багато)

2.Раніше

3. Всерйоз

4. Дешево

5. Увечері

6. Вірно (Невірно)

7. Влітку  

                                                                             

                                                         

Відповідь: Антонім.

 

 

8. Установити відповідність між словами-антонімами

         Звинувачення                                Збільшувати 

         Згаданий                                       Звечора

         Зранку                                          Забутий

         Зменшувати                                   Виправдання

 

Домашнє завдання

Вивчити  §36 с.232

Виконати  вправу  509

 

 

 

 

 

 

 

 


 


1
2